Hoş Geldiniz!

Hoş Geldiniz!

Hanbay Dil adlı site, Doç. Dr. Orhan HANBAY’ın kişisel web sitesidir. Herhangi bir ticari hedef güdülmemektedir.

Web sitesinin temel hedefi, kişisel bilgilerin yanı sıra dil öğretimi alanında uğraş veren öğrenci, öğretmen ya da akademisyenlerin yararlanabilecekleri diğer bilgileri de barındıran sanal bir ortam oluşturmaktır.

Bu ortamda farklı web sitelerine ulaşılabileceği gibi, site içinde de farklı bilimsel bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır.

Ağırlıklı konu alanları aşağıdaki gibidir:

  • İkinci yabancı dil olarak Almanca,
  • Çocuklara yabancı dil öğretimi,
  • Erken yaşta anadili gelişimi
  • Dil edinimi vb.