Hanbay Dil, Doç. Dr. Orhan HANBAY'ın kişisel web sitesidir. Web sitesinin temel hedefi, kişisel bilgilerin yanı sıra, dil öğretimi ile ilgili sanal bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda farklı web sitelerine ulaşılabileceği gibi, site içinde de çeşitli bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır.